Help gratis mensen en dieren in nood

Mensen en dieren over de hele wereld verkeren in nood. Zij hebben bijvoorbeeld niets te eten, een ernstige ziekte of worden bedreigd. Gelukkig worden velen van hen geholpen door goede doelen. Natuurlijk kunnen goede doelen dit niet doen zonder giften.

Ook u kunt een goed doel steunen en zo een mens of dier in nood helpen. Dit kan helemaal gratis, snel en heel eenvoudig door gratis te doneren. Het idee simpel: u hoeft namelijk alleen op een button te klikken, daarna de advertenties te bekijken en de sponsor doneert aan het goede doel.

Stop gratis de armoede

Over de hele wereld leven er mensen in armoede, vooral in ontwikkelingslanden is er sprake van veel armoede, maar ook in Noord-Amerika en Europa leven er mensen in armoede. Door de armoede hebben deze mensen een te kort aan voedsel, kleding en andere eerste levensbehoeftes zoals onderdak. Er zijn talloze goede doelen die mensen ondersteunen die in armoede leven. Door onderdak en eten te geven, maar ook door bijvoorbeeld scholing.

> Armoede

Ondersteun gratis kinderen

Kinderen over de hele wereld kunnen geen onderwijs volgen. Hierdoor hebben ze geen toekomstmogelijkheden en moeten ze vaak al jong werken. Onderwijs is nodig om armoede te kunnen doorbreken en om kinderen een goede toekomst te kunnen bieden. Ook zijn er veel kinderen afgesloten van gezondheidszorg. Hierdoor staan ze bloot aan ziektes en sterven vele kinderen al op jonge leeftijd.

> Kinderen

Bescherm dieren gratis

Het natuurgebied van veel dieren wordt bedreigd door toedoen van de mens. Hele leefgebieden worden vernield door onder meer boskap. Hierdoor dreigen verschillende dieren uit te sterven. Ook andere dieren worden met de dood bedreigd. Doordat ze worden verwaarloosd of omdat er op ze wordt gejaagd.

> Dieren

Red gratis het milieu

De natuur wordt door toedoen van de mens bedreigd. Door het versterkte broeikaseffect zal de temperatuur stijgen, waardoor vele planten en dieren zullen sterven. Door de vervuiling van de natuur sterven ook vele planten en dieren. Ook worden hele gebieden vernietigd door boskap en aangestoken bosbranden.

> Red de natuur

Help gratis je medemens

Vrouwen worden niet in alle landen hetzelfde behandeld als mannen. Buitenlanders worden ook vaak anders behandeld. Iedereen is gelijk en heeft dezelfde rechten en plichten. Vrijheid van meningsuiting is ook niet overal vanzelf sprekend. In sommige landen zijn bepaalde geloven per wet verboden.

> Help je medemens